قدردانی اسماعیل چمنی از مردم شریف استان در خصوص حضور پرشور در انتخابات اتاق بازرگانی تبریز
Wednesday, March 6, 2019 by مشاور رسانه ای اتحادیه

 “بسمه تعالی”

حمد و سپاس خداوندی، که انسان را مختار آفرید و به او حق انتخاب داد تا با این اختیار، خود را در قبال هرگونه سعادت یا ناراستی مسؤل بداند.

فرصتی پیش امد تا برگی زرین، بر دفتر ارزشمند تاریخ این ملت دوباره رقم خورده و نوری پرتلالو درآسمان امیدهای این سرزمین بدرخشد و امید به فردایی روشن تر در دلها حیاتی نوبا انتخاب آن عزیزان در عرصه هی اقتصادی و اجتماعی  بوجود آورد

به تاسی از رسم ادب و احترام زحمات این مردم شریف را گرامی و قدر دانسته و با نهایت احترام و در کمال تواضع و ارادت برخود لازم می دانم از همه مردم آگاه، مهربان و دلسوز چه آنهایی که اینجانب را انتخاب و  لایق خدمتگزاری اتاق بازرگانی تبریز دانسته و  رای داده اند و چه آنهایی که کاندیداهای دیگری را برگزیدند، تشکر ویژه داشته باشم.

خدايا ،به داده و نداده و گرفته ات شكر: 
كه داده ات نعمت است و نداده ات حكمت است و گرفته ات امتحان.

  اسماعیل چمنی کاندیدای نهمین دوره  اتاق بازرگانی تبریز