فرش های آذربایجان در ورودی منطقه ۸
Saturday, September 1, 2018 by مشاور رسانه ای اتحادیه

به گزارش اتحادیه قالیبافان تبریز به نقل از امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری ، نقاشی مورد نظر برای دیواره مجاور پردیس علامه امینی انتخاب گردید .

شهردار منطقه هشت تبریز در خصوص برگزاری مسابقه نقاشی دیواری گفت :نقاشی دیواری امروزه یکی از هنرهای مدرن در بیشتر کشورها تلقی می شود ، همانطور که زمان باستان کاشکیکاری، منبت کاری بر روی دیوار یک هنر ویژه بحساب می آمد، امروزه هم نقاشی شهری بر روی دیوارها یک هنر قابل احترام محسوب می شود .
باید پذیرفت که انجام چنین هنری بسیار سخت و مستلزم صبر بسیار است و کسانی که چنین هنری دارند باید از طرف مسئولین مورد حمایت قرار گیرند .
منطقه هشت شهرداری با توجه به اهمیت موضوعات اشاره شده، تصمیم بر برگزاری مسابقه نقاشی دیواری گرفت و این مسابقه را برگزار کرد، استقبال قابل توجهی از جشنواره شد و شرکت کنندگان زیادی در این بخش شرکت کردند .
پاک نهاد در ادامه به محلی که برای این طرح اختصاص داده شده عنوان کرد : پل قاری مجاور پردیس علامه امینی دیواری دیواری به مساحت سیصدوهفتادو دو متر مربع برای این نقاشی در نظر گرفته شد که برای چنین طرحی مکان ایده آلی بود .
جلسه داوری این مسابقه با زمان مندرج در فراخوان تمدید شد تا داوری آثار بطور دقیق تر انجام گرفته و بهترین اثر برای نقاشی بر روی دیوار انتخاب شود و در نهایت طرح انتخابی هیئت داوران مشخص گردید .

شهردار منطقه هشت در پایان سخنان خود با اشاره به طرح انتخابی تصریح کرد : طرحی که برای این دیوار انتخاب شد نسبت به دیگر آثار ارسالی ، انتظار مارا برآورده کرد .
طرح انتخابی مربوط به فرش است، فرشی که بر روی دیوار پهن شده، این طرح علاوه بر بکر بودن ارتباط ویژه ای با شهر تبریز دارد، در همه جای جهان تبریز را با فرشش می شناسند و این نقاش هم در انتخاب نقاشی اش به این مسئله توجه داشت و همین امر باعث شد این اثر ارسالی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شود .

 

 

انتهای پیام/